Βαθμολογίες

Ανακοινώνονται οι αθλητές-αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στο MASTERS ΣΤ' Ένωσης 2017.

Ανακοινώνεται η βαθμολογία μετα το Ε3 της 44ης εβδομάδας.

Ανακοινώνεται η βαθμολογία μετά την 42η εβδομάδα.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Βαθμολογίες