Αναβολή Ενωσιακού Masters

Αναβολή Ενωσιακού Masters

Αναβάλλονται οι αγώνες του Σαββατοκύριακου του Ενωσιακού Masters λόγο καιρικών συνθηκών.

Share it: