ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ MASTERS ΤΗΣ ΣΤ' ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ MASTERS ΤΗΣ ΣΤ' ΕΝΩΣΗΣ

Μετά από ομόφωνη πρόταση των προπονητών των αθλητών/τριών που συμμετέχουν στους αγώνες MASTERS της Στ' Ένωσης,

η ημερομηνία διεξαγωγής των παραπάνω αγώνων μετατίθεται για το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Λουκάτος Λουκάς

Share it: