'Ωρες sign in για το Ε3 3ης Εβδομάδας

'Ωρες sign in για το Ε3 3ης Εβδομάδας

ΣΤ' Ένωση
Ε3 3ης (ΣΤ) ΑΚ12
Sign in: Ο.Α. ΡΙΟΥ
κατηγορίαΜονά ΜD
ημ/νίαώρα
Α1218-Ιαν10:00-10:30
Κ1218-Ιαν10:45-11:15

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ε3 3ης (ΣΤ) κατηγοριών ΑΚ12 θα γίνουν αποδεκτοί οι επί τόπου αναπληρωματικοί.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής των επί τόπου αναπληρωματικών είναι να έχουν ενεργοποιήσει τα δελτία τους.

 


 

ΣΤ' Ένωση
Ε3 03η (ΣΤ) ΑΚ16
Sign in: Ο.Α.Α. ΠΑΤΡΩΝ
κατηγορίαΜονά ΜD
ημ/νίαώρα
Κ1618-Ιαν11:30-12:00
Α1618-Ιαν14:00-14:30

 

Θα γίνουν αποδεκτοί οι επί τόπου αναπληρωματικοί.

Share it: