Βαθμολογίες

Ανακοινώνονται οι αθλητές-αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στο MASTERS ΣΤ' Ένωσης 2017.

Ανακοινώνεται η βαθμολογία μετα το Ε3 της 44ης εβδομάδας.

Ανακοινώνεται η βαθμολογία μετά την 42η εβδομάδα.

 

Ανακοινώνεται η ενωσιακή βαθμολογία μετά το Ε3 της 14η εβδομάδας

Ανακοινώνεται η Ενωσιακή βαθμολογία του 2017,

Ανακοινώνεται η Ενωσιακή βαθμολογία 2016 πριν από τα masters.

Ανακοινώνεται η ενωσιακή βαθμολογία μετά το 5ο Ε3.

Ανακοινώνεται η ενωσιακή βαθμολογία μετά το 3ο Ε3.

Aνακοινώνεται η Ενωσιακή Βαθμολογία μετά το Ε3.

Σελίδες