Βαθμολογίες

Ανακοινώνεται η ενωσιακή βαθμολογία πριν τα masters 2018 καθώς επίσης και η προκήρυξη των αγώνων masters.

Ανακοινώνονται οι αθλητές-αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στο MASTERS ΣΤ' Ένωσης 2017.

Σελίδες